top of page

Dr. Osman Kılıççalan

         Aile Hekimi

Hemşire Seher ASLAN

     Aile Sağlığı Çalışanı

1206007 Nolu

Aile Hekimliği Birimi

ÇALIŞMA PLANI
Yerleşik Hizmet Bölgesi:

Solhan ilçesi Yeni Mahalle (Yolüstü)

Mobil Hizmet Bölgeleri:

Şimşirpınar Köyü

Esmetaş Köyü

Elmasırtı Köyü

SOLHAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

ESNEK MESAİ UYGULAMASI

 

Aile sağlığı merkezimizden hizmet alan vatandaşlarımız için esnek mesai uygulaması başlatılmıştır. Bu değerli hizmetin en verimli şekilde uygulanması için önemli bazı noktalar aşağıda anlatılmaktadır.

  • Esnek mesai uygulaması kapsamında Aile Sağlığı Merkezi Hafta içi hergün12:00 – 13,:00 ve  17:00 – 19:00 saatleri arasında açık olacaktır.

  • Esnek mesai hizmeti sadece Solhan ASM’den hizmet alan vatandaşlarımız içindir. Aile hekimliği sistemi gereği diğer ASM’lere bağlı olan vatandaşlarımız mesai bitimi olabilecek başvurularını önceden olduğu gibi acil servislere yapmalıdır.

  • Esnek mesai uygulamasında asıl amaç gün içinde geçerli bir sebeple ASM’ye gelemeyen vatandaşlarımızın işlerinin görülmesidir. Bu nedenle gün içerisinde yapılabilecek herhangi bir işlem için esnek mesai saatlerinde başvuru yapılmamalıdır. Bu yönde davranış bir süre sonra hizmeti yapılamaz hale getirecektir.

  • Enjeksiyon ve pansuman gibi tıbbi işlemler için de saati uyduğu sürece normal mesai saatlerinde gelinmelidir. Acil bir durumda müdahale açısından bu daha doğru olacaktır. Ancak elbette ki gündüz gelinemeyen durumlarda esnek mesai saatlerinde başvuru yapılabilir. 

  • Acil olaylardaki başvurularında esnek mesai saatinde ASM’ye değil acil servislere yapılması zaman kaybı yaşanmaması açısından önemli bir noktadır.

 

BU DEĞERLİ HİZMETİN EN VERİMLİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GÖSTERECEĞİNİZ ANLAYIŞA TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

bottom of page